Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούνιος, 2020

Δήλωση Κ. Μαυρίδη για Σχέδιο Αναστολής Δόσεων

Εικόνα
  ΔΗΛΩΣΗ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΚΩΣΤΑ ΜΑΥΡΙΔΗ (ΔΗΚΟ – S& D ) Αλλού στην ΕΕ, στοχευμένα και χωρίς … πανηγυρισμούς   Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών με κατευθυντήριες οδηγίες της προς τις αρχές των κρατών-μελών οριοθέτησε το πλαίσιο για να διαμορφώσουν τα ίδια σχέδιο αναστολής δόσεων π.χ. οι αρχές του κράτους μπορούν να ρυθμίσουν αναστολή δόσεων μέσω νομοθεσίας ή μέσω συμφωνίας με τις τράπεζες, η αναστολή δυνατόν να καλύπτει όλη την επικράτεια της χώρας ή συγκεκριμένη περιοχή κ.ά. Η Ευρ. Αρχή Τραπεζών έθεσε ένα εύλογο στόχο: η αναστολή δόσεων να απευθύνεται σε χρεώστες που πλήγηκαν από την πανδημία.   Το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα (στοιχεία των τεσσάρων μεγαλύτερων τραπεζών) συμμορφώθηκε με οριζόντια αναστολή δόσεων μέχρι 9 μήνες σε δανειολήπτες με εξυπηρετούμενα δάνεια (μέχρι 90 ημέρες καθυστέρηση) που επλήγησαν (είχαν μειωμένα εισοδήματα) λόγω της πανδημίας. Έτσι, καλύπτονται εξυπηρετούμενα δάνεια (μέχρι 90 ημέρες καθυστέρηση), των οποίων ο δανειολήπτης πλήγηκε από την πανδημία, «προκει