Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούνιος, 2021

Ευρωκοινοβούλιο για παράνομες πρακτικές τραπεζών στην Κύπρο [Δελτίο Τύπου]

Εικόνα
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟ Y   Κ. Μαυρίδης: Χαστούκι για τις καταχρηστικές πρακτικές των τραπεζών από Ευρωκοινοβούλιο   Το σοβαρό ζήτημα των καταχρηστικών ρητρών στις συμβάσεις των καταναλωτών με τα τραπεζικά ιδρύματα, που οδηγήσαν χιλιάδες δανειολήπτες σε οικονομική καταστροφή στην Κύπρο, συμπεριλήφθηκε μετά από πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή Κώστα Μαυρίδη (ΔΗΚΟ - S & D ) σε σχετική Έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.   Συγκεκριμένα, στην Έκθεση σημειώνεται με ανησυχία το γεγονός ότι ορισμένα κράτη-μέλη (με χαρακτηριστική περίπτωση την Κύπρο), «δεν έχουν εφαρμόσει αποτελεσματικά την Οδηγία 93/13/ΕΟΚ σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες/όρους στις συμβάσεις με τους καταναλωτές, σύμφωνα με την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής». Αναφέρεται επίσης ότι αυτό «έχει τεράστιο αρνητικό αντίκτυπο στους καταναλωτές και βλάπτει τον θεμιτό ανταγωνισμό». Γι’ αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει διεξοδικά τις καταχρηστικές ρήτρες και αθέμιτες πρακτικές που εφαρμόζονται, ειδικ